07.10

07|10 Sanchez B-Day Party | GIORGIO SAINZ & MICZOS DRUMS & SANCHEZ EN VIVO

Wstęp :

Panie do 22 : FREE | po 22 : 10 zł

Panowie do 24 : 10 zł | po 24 : 15 zł

Start 21:00